Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim


Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat 

- J. Tuwim MISJA PORADNI
    
Poradnia przyjazna dziecku, rodzinie, szkole, środowisku

Jesteśmy placówką oświatową wspomagającą działania rodziców, opiekunów, szkół i innych placówek w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży.

Z racji swojej funkcji poradnia udziela pomocy wymienionym osobom i instytucjom. Podstawą tych działań jest dziecko i jego problemy.
Realizujemy powyższe cele poprzez działalność:

  • diagnostyczną, opiniodawczą, orzeczniczą,
  • terapeutyczną i konsultacyjną,
  • doradczą,
  • profilaktyczną